top of page
Reviewing the Law

PUBLICAȚII

LUCRĂRI, ARTICOLE, STUDII

Publicații: News and Updates

LUCRĂRI

REVISTA “DREPTUL”

1. Considerații privind infracțiunea de presiuni asupra justiției (nr. 3/2014).


2. Asistenta și reprezentarea neloiala (nr. 2/2012).

3. Renunțarea la aplicarea pedepsei (nr. 6/2011).

4. O noua infracțiune: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (nr. 6/2010).

5. Despre distincția dintre doua cazuri de achitare ori scoatere de sub urmărire penala: „Fapta nu este prevăzută de legea penala“ si  „Faptei ii lipsește unul  din elementele constitutive ale infracțiunii” (nr. 8/2009).

6. Aprecieri referitoare la scopul însușirii pe nedrept a bunului, în cazul infracțiunii de furt (nr. 5/2009).

7. Aprecieri privitoare la infracțiunea prevăzută de art. 278 din Codul muncii (nr. 7/2008).

8. Aprecieri privitoare la art. 181 din Codul Penal (nr. 5/2008).

9. Considerații privitoare la subiectul activ al infracțiunii de fals în declarații (nr. 12/2007).

10. Considerații privitoare la cumularea calităților de denunțător și martor (nr. 9/2007).

11. Despre condițiile în care avocatul poate depune mărturie cu privire la fapte care i-au fost încredințate de clientul sau, în baza contractului de asistenta juridica. Elemente de drept comparat si propuneri de lege ferenda (nr. 12/2006).

12. Despre încadrarea juridica a faptei, atunci când inculpatul este trimis Ia judecata pentru săvârșirea unui  omor,  in condițiile  în  care  săvârșise  anterior  un  alt  omor, pentru  care  însă,  nu  fusese condamnat  definitiv (nr. 10/2006).

13. Când trebuie îndeplinita condiția împlinirii termenului legal de reabilitare? (nr. 2/2006).

14. O problema interesanta în materia suspendării facultative a judecații în procesele civile (nr. 12/2005).


15. Reflecții asupra erorii cu privire la identitatea victimei (nr. 10/2005).


16. Câteva probleme referitoare la plângerea prealabila adresata instanței de judecata (nr. 11/2004).

REVISTA “CURIERUL JUDICIAR”

1. Considerații privitoare la limitele mandatului tacit reciproc intre soți (nr. 3/2006)

REVISTA “AVOCATUL”

REVISTA ROMÂNĂ DE EXECUTARE SILITĂ

REVISTA DE DREPT PENAL

REVISTA “IUSTITIA”

REVISTA DE ȘTIINȚE JURIDICE

REVISTA DE NOTE ȘI STUDII JURIDICE

1. Constatarea nulității absolute în cazul vicierii procedurii de citare a părții la instanța care soluționează plângerea contra actelor procurorului prin admiterea acesteia.

2. Curtea de Apel Timișoara. Suspendare act administrativ. Crearea unei pagube iminente sindicatului și membrilor săi prin imposibilitatea reținerii cotizațiilor de către unitățile de învățământ.

3. Ajutorul public judiciar – o iluzie eternă.


4. Dezincriminarea prin jurisprudență, sau Cum să aplicăm principiul minimei intervenții a dreptului penal.

5. Efectuarea actelor de procedura prin delegare, în cazurile în care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de procuror.

6. Înțelesul sintagmei „persoane interesate” în materia contestării măsurilor asiguratorii în procesul penal.


7. Curtea de Apel Alba Iulia. Consortium litis. Admiterea cererii de ajutor public judiciar doar pentru unul dintre reclamanți. Stabilirea taxei judiciare de timbru.

8. Tribunalul Hunedoara. Ucidere din culpa. Estomparea pericolului social. Revocarea arestării.

9. Judecătoria Deva. Abuz în serviciu contra intereselor publice în forma calificată. Operațiuni de export. Lipsa elementelor constitutive.

10. Despre posibilitatea instanței de a diminua sau de a nu acorda onorariul cuvenit avocatului numit din oficiu.

11. Tribunalul Hunedoara. Caracterul politic al deportări în fosta URSS. Daune morale.

12. Tribunalul Hunedoara. Lipsa audierii denunțătorului și a făptuitorului. Inexistența unei anchete eficace.


13. Excepția prescripției extinctive este o veritabila excepție de ordine publica?


14. Despăgubiri insuficiente. CEDO, Avram s.a. vs. Moldova.


15. Nerespectarea dreptului la viață privată prin refuzul eliberări unei autorizații necesare obținerii unei substanțe letale pentru sinucidere. CEDO, Koch vs. Germania.


16. Despre obligația avocatului de a-și asigura substituirea.


17. Aprecieri privind accesul la dosarul de urmărire penală.


18. Sunt obligate instituțiile publice să achite cauțiune, atunci când solicită suspendarea executării provizorii a hotărârilor executorii de drept?


19. Constatarea nulității absolute în cazul vicierii procedurii de citare a părții la instanța care soluționează plângerea contra actelor procurorului prin admiterea acesteia.

20. Despre stat, educație și sancțiuni disciplinare.


21. Devine incompatibil judecătorul care soluționează o cauză în rejudecare, după ce inițial a admis excepția inadmisibilității, în motivarea cărei a arătat că o instanță nu poate anula actul ce constituie obiectul litigiului?


22. Considerații privind conținutul constitutiv al infracțiunii de mărturie mincinoasă.


23. Succintă critică a propunerii de modificare a Legii Consilierilor Juridici.


24. Despre compatibilitatea dintre recunoașterea vinovăției și diferitele cazuri de achitare.


25. Privire critică asupra diminuării nejustificate a cheltuielilor de judecată constând în onorariile avocațiale.


26. Despre posibilitatea instanței de a diminua sau de a nu acorda onorariul cuvenit avocatului numit din oficiu.


27. Sunt în vigoare dispozițiile legale cu privire la acordarea unui termen de judecată în vederea dezbaterii fondului cauzei, după terminarea cercetării procesului civil?

bottom of page